Супер игра

Историята на Suiko

Вече никой не помни историята на Suiko.