Супер игра

kadir

Клас:пиян дюлгерин
Опит: 246747
Ниво: 56
Мъдрост: 11642
Живец: 15
Джобни: 677.99 лв.
Местоположение: 42.8542,23.3625
ЖивецЖивец
ОпитОпит

Съдържание на куфара

  • изхабена гега
  • старо шоколадче Кума лиса
  • древен кубински портокал
  • изхабени ножчета за бръснене
  • древна празна касетка
  • стара касетка на Васко кеца
  • стара подочистачка
  • морално остаряла яйцерезачка

Горд собственик на

Диплома от ТУ София

Историята на kadir

Bookmark and Share