Супер игра

tani76

Клас:пиян стругар
Опит: 95580
Ниво: 35
Мъдрост: 4076
Живец: 20
Джобни: 343.88 лв.
Местоположение: 42.5786,23.2813
ЖивецЖивец
ОпитОпит

Съдържание на куфара

  • древен крем Каро
  • древен магнетофон
  • морално остаряла празна касетка

Историята на tani76

Bookmark and Share