Супер игра

SuperZaro

Клас:пиян екстрасенс
Опит: 1013113
Ниво: 113
Мъдрост: 70899
Живец: 33
Джобни: 334.74 лв.
Местоположение: 42.9513,22.9994
ЖивецЖивец
ОпитОпит

Съдържание на куфара

  • стар салам Камчия
  • морално остаряла газена лампа
  • морално остаряла шапка космонавтка
  • изхабен салам Камчия
  • стара лешникотрошачка
  • стара играчка луноход

Горд собственик на

Златен компасСин термометърОвичцата ДолиДиплома от ТУ СофияОвичцата Доли

Историята на SuperZaro

Bookmark and Share