Супер игра

kadircho

Клас:мистичен екстрасенс
Опит: 126648
Ниво: 40
Мъдрост: 5825
Живец: 9
Джобни: 170.50 лв.
Местоположение: 43.1772,22.9507
ЖивецЖивец
ОпитОпит

Съдържание на куфара

  • древна снимка на Сиси Кеч
  • стари ножчета за бръснене
  • древна снимка на Сиси Кеч
  • древна касетка на Диана Експрес
  • изхабен магнетофон
  • древна касетка на Диана Експрес

Горд собственик на

Диплома от ТУ София

Историята на kadircho

Bookmark and Share